Besök av bankonsulenten

I måndags fick vi besök av SGF:s bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Syftet med besöket var i första hand att ge oss tips och råd på hur vi ska kunna öka säkerheten vid inspel och bunkerslag på hål 9.

De råd vi fick var i korthet:

* Bunkern grävs ur med högre kanter som följd och kanterna paddas
* Fairway klipps upp och breddas till höger om bunkern
* Out tas bort vid green mot hål 1
* Gräset kring bunkern släpps upp så färre bollar rullar i bunkern

 

 

Här finns hela rapporten:

Kommentarer

Fler artiklar