Inbjudan till informationsmöte

Torsdagen den 26 juli kl 19.00-20.00 i klubbhuset.

Syfte med mötet

Vi bjuder nu in till vårt årliga informationsmöte där vi ska informera och diskutera klubbens verksamhet, ekonomi och framtida utveckling. 

Eftersom vi är en golfklubb som ägs av oss aktieägare är det extra viktigt att vi löpande ger information med en öppenhet som garanterar god insyn i klubbens verksamhet. 

Det är också viktigt för oss som leder klubben att få synpunkter på den verksamhet vi bedriver för att kunna utveckla oss och bli ännu bättre.

Välkomna!

 

Med vänliga hälsningar

Joakim Jansson Klubbchef

joakim@loftahammarsgk.se

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Städdag höst 18 2018-11-13
Café Albatross 2018-11-10
Höstens städdag 2018-10-26
Nyheter på klubben 2018-10-21
Vårt bidrag till Cancerfonden 2018-10-03