Säker Golf

Ny sajt på Golfförbundets sida: Råd och tips till spelarna för att skapa ett bra samspel mellan alla som vistas på banan

Säker golf bidrar till att medlemmar och gäster kan känna sig trygga på området och får spela snabbt och säkert på en välskött golfbana. Och dessutom till att banpersonal får en arbetsmiljö där deras arbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt

http://www.golf.se/regler-och-handicap/saker-golf/

Kommentarer

Fler artiklar