Inbjudan till digitalt informationsmöte
 Datum: Tordagen den 8 oktober

Tid: Kl 19.00 - ca 20.00

Plats: Digitalt

Vi bjuder nu in till vårt årliga informationsmöte.

Syftet är att informera och diskutera klubbens verksamhet, ekonomi och framtida utveckling.

Eftersom vi är en golfklubb som ägs av oss aktieägare är det extra viktigt att vi löpande ger information med en öppenhet som garanterar god insyn i klubbens verksamhet.

 

     Det är också viktigt för oss som leder klubben att få synpunkter på den verksamhet vi bedriver, för att kunna utveckla oss och klubben att bli ännu bättre.

 

 I år kan man bara delta digitalt på mötet.

Anmäl er till  info@loftahammarsgk.se senast 5/10.

Därefter kommer det mail med länk och
instruktioner hur man ansluter till mötet.

 VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar,

Sara Stenbeck

Tillförordnad Klubbchef