Medlemsundersökning från Svenska Golfförbundet
Vad tycker du om klubben? Ny undersökning på gång!

 26 augusti kommer andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st.

Vi behöver Din hjälp för att få veta vad klubbens medlemmar tycker om verksamhet och anläggning.

Resultatet ligger till stor del som grund för att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

 
Undersökningen går ut via mail vid två tillfällen per säsong, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle.

I undersökningen kommer det att ställas frågor kring bland annat bana, klubbliv, service, träning och restaurang.

 

Ditt svar är viktigt!

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag.

Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter. Har du inte fått något mail, titta i din ”skräppost” och se om mailet fastnat.

Vänliga hälsningar från Loftahammars Golfklubb.