Lokala regler 2018 Loftahammars GK

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Out of bounds (Regel 27)

 1. Out of bounds definieras av vita pinnar och av stängselstolpar med vit topp.
 2. Intern out of bounds definierad av vita pinnar mellan hål 1 och hål 9 gäller vid spel av 

båda dessa hål. Out of bounds pinnarna är fasta och spelaren måste spela bollen som den

ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll).

 

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Alla vattenhinder och sidovattenhinder på banan är markerade med gula resp. röda pinnor eller plattor.

Ej markerade områden är således inte vattenhinder/sidovattenehinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 5. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Alla avståndsmarkeringar inklusive sjömärken.
 3. Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål och en spelare vars boll är på banan får, utom

när bollen är i ett vattenhinder, ta lättnad utan plikt för störande inverkan av elstängsel

enligt Regel 24-2.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om

en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta

andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv),

bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

 1. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

Boll träffar ledningstråd, stolpe eller stag

Om en boll träffar en ledningstråd,stolpe eller stag ska slaget inte räknas och spelaren måste spela

en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5.

 

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

 

2018-03-15                                                                                                                    REGEL & HANDICAPKOMMITTÉN