Klubbverksamhet

Klubben har aktiva dam- och herrgolfkommittéer, även juniorverksamhet.

Tävlingskommitté med ansvar för tävlingar och regler.

Läs mer under respektive flik.

 

Till stor hjälp finns i klubben också en "Resursgrupp" bestående av c:a 15 herrar och 5 damer.

De kommer att hjälpa till på banan och runt klubbhuset i samråd med banpersonalen. Bl.a. kommer schemalagd lagning av uppslagsmärken på tees och fairways att ske var annan måndag.

Den som vill vara med kan kontakta Pälle Strångert 0702 745409.

 

Populär juniorverksamhet är våra Barn- och ungdomsträningar på torsdagar som är öppna för alla och utan föranmälan.

Träningen börjar v 16 - se kalender och facebook!