Kommittéer

Damkommitté 2019

 

Sammankallande Gertie Gambe 073 0343311
Ledamot Marie Samuelson 072 5870215
Ledamot Rose-Marie Johansson 077 37835083
Ledamot Carin Lindh 070 5453241
     

Herrkommitté 2019

 

Pälle Strångert-sammankallande 070-274 54 09
Krister Sköld 070-343 60 78
Jan-Olof Björkén 072-578 72 73 , 0493- 61949
Gunnar Wiström 073-411 95 68, 0493-61162 
Ossian Nilsson 070-371 19 38
Olof Pettersson 073-381 08 64
Karl-Göran Karlsson 073-046 30 02
Claes Asklöf  072-574 09 70  
Kenth Larsson 070-5850773

 

Tävlings- och regelkommitté 2020

  Gertie Gambe
  Pälle Strångert
  Michael Fasth
  Kenth Larsson
  Marie Waldén
  Annette Strömberg Gustavsson
  Klas Nordén
  Pierre Svensson