Kommittéer

Damkommitté 2021

 

Sammankallande Gertie Gambe 073 0343311
Ledamot Marie Samuelson 072 5870215
Ledamot Rose-Marie Johansson 077 37835083
Ledamot Carin Lindh 070 5453241
Ledamot  Lisbeth Broman 070 8496275

Herrkommitté 2021

 

Pälle Strångert-sammankallande 070-274 54 09
Krister Sköld 070-343 60 78
Jan-Olof Björkén 072-578 72 73 , 0493- 61949
Gunnar Wiström 073-411 95 68, 0493-61162 
Ossian Nilsson 070-371 19 38
Olof Pettersson 073-381 08 64
Karl-Göran Karlsson 073-046 30 02
Claes Asklöf  072-574 09 70  
Kenth Larsson 070-5850773
Per Wernqvist 079-078 00 13 

 

Tävlings- och regelkommitté 2020

  Gertie Gambe
  Pälle Strångert
  Michael Fasth
  Kenth Larsson
  Marie Waldén
  Annette Strömberg Gustavsson
  Klas Nordén
  Pierre Svensson

Bankommitté 2020

Krister Sköld sammankallande
Leif Björkman  
Sara Stenbeck  
Kenth Larsson  
Eva Malmström  
Anders Karlsson  
Gertie Gambe  

Sponsorkommitté

Ossian Nilsson  
Joakim Jansson  
Sara Stenbeck  
Svante Gustafson  
Tommy Johansson