Kommittéer

Damkommitté 2018

 Lista kommer att uppdateras under våren 2019

Sammankallande Gertie Gambe 0730 343311
Sekreterare Helene Karlsson 070 2685100
Kassör Birgitta Stenberg 070 7596062
Ledamot Marie Samuelson 072 5870215
Ledamot Eva Thörngren 073 4362774
Ledamot Carin Lindh 0705 453241
     

Herrkommitté 2018

 

Pälle Strångert-sammankallande 070-274 54 09
Krister Sköld 070-343 60 78
Jan-Olof Björkén 072-578 72 73 , 0493- 61949
Gunnar Wiström 073-411 95 68, 0493-61162 
Anders Larsson 0709-60 82 82, 0493-615 19
Ossian Nilsson 070-371 19 38
Olof Pettersson 073-381 08 64
Karl-Göran Karlsson 073-046 30 02
Thomas Fahlström 070-600 76 34, 0493-61104
Claes Asklöf  072-574 09 70  

Tävlings- och regelkommitté 2018

Ordförande Jonas Wessman
Regelansvarig Kjell Turesson
Ledamot Gertie Gambe
Ledamot Pälle Strångert
Ledamot Michael Fasth
Administration Annette Strömberg Gustavsson
Administration Klas Nordén
Administration Pierre Svensson
IT-ansvarig Sebastian Hooshidar