Årsmöteshandlingar till årsmöte och årsstämma 2021

Med anledning av Coronaviruset kommer årsmöte och årsstämma i år att hållas digitalt den 9 maj 11.00. Här finns handlingarna inför möte och stämma.

Vid årsskiftet 2019/2020 fick Loftahammars Golf AB en stämning på 339000:-. Arrendatorn till Golfcaféet hävdar i stämningen att det förverkade arrendekontraktet inte avslutats på korrekt sätt.

Loftahammars Golf AB har anlitat advokatfirman Sandberg&Partner i Linköping. Vårt ombud är advokaten Hans Roth. Under våren 2020 har förlikningsförhandling genomförts utan resultat. Rättegången som skulle ha varit i oktober 2020 blev inställd pga av sjukdom hos vår motpart. Rättegången hölls istället den 8 april 2021.

Domslut från Kalmar Tingsrätt kom den 29 april. Domen är i allt väsentligt till vår fördel då vi inte ska betala något och motparten ska ersätta Loftahammars Golf AB för rättegångskostnaderna.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstens städdag 2020-11-01
Informationsmöte 2020 2020-10-10
Informationsmöte 2020-09-30
Städdag 2020-09-28
Städdag 2020-09-10