Golfströmmen

Redovisning av investeringen i solcellsparken "GOLFSTRÖMMEN"

"Golfströmmen" är namnet på vår solcellspark på åkern vid hål sju och vid drivingrangen. Den installerades i februari 2019.

 

År

Förbrukning el i kW

Förbrukning i kronor

Försäljning el kW

    Försäljning el kronor

2017 74 000   95 000:- 0 0
2018 73 000 121 000:- 0 0
2019 52 000 100 000:- 54 000 26 000:-
2020 42 000   50 000:- 61 000 18 000:-
   
Skulle vi inte ha haft solcellerna 2019 och 2020 så hade det fått följande effekt:  
2019 73 000 140 000:- 0 0
2020 73 000 88 000:- 0 0

Produktionen av ström i januari och februari är låg, så åren i tabellen ovan är jämförbara.

Elpriset 2020 var väldigt lågt. Vi fick lite betalt för det vi producerade och priset på förbrukning var också lågt.

Sedan är frågan vilken återbetalningstid som investeringen får.

Antag att vi sparar ca 40 000:- per år för ström som vi producerar och förbrukar men inte betalar för.

Sedan får vi betalt för såld el med 22 000:- i snitt. Summa 62 000:-, vilket ger en återbetalningstid på ca 13 år.


När vi byggde anläggning kalkylerades med en återbetalningstid på 10 år. När elpriset gått ner så blir återbetalningstiden längre.

Livslängden på anläggningen beräknas till minst 30 år.

Investeringen på 800 000:- gjordes med kontanta medel som då inte gav någon avkastning alls.
Om vi ser investeringen som en bankbok så genererar den en direktavkastning på 2,25% 2020 och 3,25% 2021.

En parameter i stödet för elproduktion som vi ännu inte kunnat ta del av är skattereduktionen. Det beror på att Loftahammars Golf AB
inte betalar någon skatt på vinsten i dagsläget. Det i sin tur beror på att vi fortfarande kan utnyttja underskottsavdrag för tidigare års förluster.
Dock ackumuleras beloppet och kan utnyttjas när vinst redovisas i bolaget.

Sammanfattningsvis så har investeringen varit och är positiv för både resultatet och kassaflödet i bolaget och förstås för miljön!

Kommentarer

Fler artiklar