Vår!

När öppnar vår bana? Vad händer veckorna innan banan öppnas?

Vi ligger i startgroparna!

För att öppna banan på våren måste den vara så upptorkad att man kan åka ut med maskiner och sköta den.

Banans känsligaste områden, greenområden och tees, ska prepareras innan det är dags för klippning och spel.

Har greenerna klarat vintern utan svampangrepp och isbränna blir säsongstarten lättare än om man måste vidta omfattande renoveringsarbeten med bland annat hjälpsådd.

Ett annat förberedande jobb är att bevattningsanläggningen måste provköras.

Spridarna måste justeras efter vinterns framfart eftersom tjälen ofta ändrar deras läge.

Dessutom ska hela banan, inte bara tees och greener, gödslas och bunkrarna göras i ordning.

Till slut är det dags att utrusta banan. Flaggor, markeringspinnar, teeskyltar, soffor och papperskorgar ska tillbaka ut på sina platser.

 

 

 

I väntan på att få komma ut på banan - läs skriften "Så sköts din golfbana"!

Du kommer att få förståelse för arbetet på banan och hur du själv kan underlätta för banarbetarna.

 

Så sköts din golfbana

 

 

Kommentarer

Fler artiklar