Golfförbundets verksamhetsseminarium

Personal, ordförande och VD har varit i Linköping på golfförbundets årliga verksamhetsseminarium. Ett hett ämne var friskvårdsbidraget som Bo Bengtsson gick igenom och förklarade.

Gunnar Håkansson hälsade alla välkomna och talade bl a om SGFs övergripande mål, metoo-kampanjen, utvecklingen av "Min Golf" och GIT.

Det stora ämnet var förstås friskvårdsbidraget. Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen gett klartecken för bl a golf har Skatteverket för avsikt att erkänna all form av golfspel som skattefri personalvårdsförmån upp till en gräns på 5000:-/år. Mer information hittar du här:

Information om friskvårdsbidraget

En annan nyhet som träder i kraft 25 maj i år är EU:s nya dataskyddsregler GDPR. Det innebär några få skillnader mot PUL som vi har nu. Förordningen ska i första hand vara ett skydd av personuppgifter. Rent praktiskt för oss är det ingen större skillnad. Det ni kommer att märka är att på hemsidan kommer inte längre fliken med födelsedag att finnas kvar.

Golfens bestämmelser för personuppgiftsbehandlingar i GIT kommer att beslutas på förbundsmötet i april.

Även detta finns att läsa om på Golfförbundets hemsida:

http://www.golf.se/contentassets/6f3f176e2b7644a9b8af5f41d4959b3a/vs-2018---fordjupning-ledning-och-admin---it-sakerhet-och-gdpr.pdf

Vill man av någon anledning inte synas på tex TV-monitor, startlista, resultatlista eller liknande kan man be att vi ändrar till anonym i GIT.

 

Dagen fortsatte med att vi delades in oss i grupper, bana, administration, idrott och ledning.

Efter en hel dag åkte vi nöjda hem med mycket nya intryck och utbytta erfarenheter med andra klubbar.

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Ett Slag för Cancerfonden 2018 2018-12-05
MoreGolf Mastercard 2018-11-27
Julgransmingel 2018-11-24
Städdag höst 18 2018-11-13
Café Albatross 2018-11-10