Personal

Sara Stenbeck

Tillförordnad klubbchef

Sara Stenbeck är tillförordnad Klubbchef.

Sara jobbar i sitt ordinarie jobb på räddningstjänsten i Västervik och är van vid personalfrågor, ekonomi, organisation och ledarskap. Första tiden på det nya uppdraget har hon ägnat åt att sätta sig in i rutiner och arbetssätt samt skaffa sig en lägesbild.

Hon säger: Mitt uppdrag känns spännande och roligt. Min ambition är att förvalta och utveckla allt det fantastiska ni skapat. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt
för att behålla ett bra samarbete mellan golfklubbens medlemmar, personal,tränare och golfcafé.

Anders och Krille

Anders och Krille

Anders Karlsson

Greenkeeper

Anders är course manager. Är du osäker på om banan är spelbar eller inte kan du ringa Anders och fråga.

Kristian Petersén

Greenkeeper
  • Mobil: 0733 145790

Under vår, sommar och höst jobbar Kristian Petersén på banan.

Ossian Nilsson

VD

Patrik Svensson

Kanslichef och ansvarig för shop, sponsring

Annette Strömberg Gustavsson

Kansli, shop

Klas Nordén

Kansli, medlemsfrågor, tävlingar

Isak Stenbeck

Sommarjobbare

Isak jobbar under sommararna på banan och i kansliet

Arvid Petersén

Sommarjobbare

Arvid jobbar under sommrarna på banan

Adam Stenbeck

Sommarjobbare

Adam jobbar under sommrarna på banan och i cafét