Personal

Sara Stenbeck

Tillförordnad klubbchef

Nu har vi fått en ny tillförordnad Klubbchef!

Det är Sara Stenbeck som kommer ersätta Joakim Jansson även under hela 2021.

Sara jobbar i sitt ordinarie jobb på räddningstjänsten i Västervik och är van vid personalfrågor, ekonomi, organisation och ledarskap. Första tiden på det nya uppdraget har hon ägnat åt att sätta sig in i rutiner och arbetssätt samt skaffa sig en lägesbild.

Hon säger: Mitt uppdrag känns spännande och roligt. Min ambition är att förvalta och utveckla allt det fantastiska ni skapat. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt
för att behålla ett bra samarbete mellan golfklubbens medlemmar, personal,tränare och golfcafé.

Joakim Jansson

Klubbchef - (sjukfrånvarande)

Hej!

Jag heter Joakim Jansson och har det stora nöjet och förmånen att vara Klubbchef för Loftahammars Golfklubb.

Till vardags arbetar jag som Räddnings- och säkerhetschef inom Västerviks kommun.

Inom Loftahammars GK är mitt uppdrag att skapa ett ökat värde för alla er medlemmar och de som besöker oss för att spela golf, fika eller handla i shopen. Mitt mål är att skapa stabilitet i ekonomin och försöka utveckla organisationen. Vi ska också bibehålla den fina och välskötta bana vi har. 

Allt vi gör ska genomsyras av professionalism, affärsmässighet, trivsel och glädje!  

För att vi ska lyckas är du mycket viktig för vår klubbs framtid. Det är redan många som arbetar ideellt och gör ett stort arbete. Kan vi alla vara med och bidra så finns det stor potential att vi kan bli en av Sveriges bästa golfklubbar. Det är ju faktiskt vi som äger vår klubb, vår bana och de inventarier vi har. 

Golfbanan som vi aktieägare tillsammans äger består i dag av 63,4 hektar mark (634 000 kvm). Det innebär att om du har en aktie så äger du 845 kvm mark, inte illa för den lilla insatsen som krävs.

Några tips på vad du kan hjälp till med är att: 

Ställa upp som fadder för nybörjare (gå fadderrundor)
Välja att handla i vår shop
Ta med vänner och företag till Loftahammars Golfbana
Skapa kontakter som möjliggör sponsring
Rekrytera nya aktieägare och medlemmar
Vara ambassadör för Loftahammars Golfklubb
Ni medlemmar är vår allra viktigaste tillgång och ni är alltid välkomna att höra av er och diskutera hur vi kan bli ännu bättre!

Jag tror att nyckeln till framgång är engagemang, medvetenhet och samverkan!

Bästa hälsningar
Joakim Jansson

Anders och Krille

Anders och Krille

Anders Karlsson

Greenkeeper

Anders är course manager. Är du osäker på om banan är spelbar eller inte kan du ringa Anders och fråga.

Kristian Petersén

Greenkeeper
  • Tel: 0493 68922
  • Mobil: 0733 145790

Under vår, sommar och höst jobbar Kristian Petersén på banan.

Ossian Nilsson

VD, sponsring

Annette Strömberg Gustavsson

Kansli, shop

Klas Nordén

Kansli, medlemsfrågor, tävlingar

Pierre Svensson

Kansli, shop
  • Tel: 0493 68922