Medlemsundersökningar och pressklipp

Medlemsundersökning

Players 1st – medlemsundersökning        

320 klubbar har under 2017 använt sig av Players 1st – medlemsundersökning.

Vi har fått in 103 000 svar från medlemmar, vilket möjliggör att vi har ett väldigt bra underlag för att se vilka delar som medlemmarna anser är viktiga, för att utveckla klubben och verksamheten samt stanna kvar som medlem.

Undersökningen underlättar Klubbrådgivaren att som en del i rådgivningen stödja klubben i utvecklingsarbetet. 

Medlemsundersökningen kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna varje gång, slumpmässigt utvalda. Första medlemsundersökningen skickades ut den 31.e maj. Den andra undersökningen skickas ut 28 juli. Sista undersökningen sker i mitten av september. I medlemsundersökningen ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, klubbledning med mera. 

Här hittar ni resultat från undersökningen 2017 och maj 2018.

 

Svensk Golf

Läs om Loftahammar i nr 4 2016 av Svensk Golf

och även på webben artikel av Michael Åhman:

Loftahammar-klubben mitt i byn

Vår bevattning

Flera reportage gjordes i början av augusti bl a i Radio Kalmar och i "Golfbranschen" om hur vi bevattnar vår bana.

Många andra golfklubbar hade problem med torkan.

Här från Golfbranschen:

Banan räddas från torka

Reportage på Svensk Golf om vår skolsamverkan som vi har vår och höst tillsammans med Loftahammars Båtklubb.

 svenskgolf.se