Styrelse

Ordförande

 

Ordförande Svante Gustafson    0709 170442

svante.gustafson@gmail.com

Ledamöter

 

Ossian Nilsson  0703 711938

ossian.margareta@telia.com

 

Pälle Strångert  0702 745409

pelle.strongert@telia.com

 

 

Åsa Johansson  0708 101016

asa.ik.johansson@gmail.com

 

Johan Grevelius   0708 518500

johangrevelius@hotmail.com

 

Lena Törnborg

lena.tornborg@telia.com

 

Ann-Katrin Vaknin  0708 156320

annvak@gmail.com

 

Eva Malmström 0703 253231

ecm56@hotmail.com

 

Tommy Johansson  0708 964850

mr.tommy.johansson@gmail.com

Revisorer:

Gunvor Frid

Thomas Ahlstrand

ersättare: Birgitta Lindell

 

Valberedning:

Sven Tholén        0730 511841

Anna Strömberg  0706 006138

Marie Waldén      0709 320555