Styrelse

Ordförande

 

Ordförande Svante Gustafson    0709 170442

svante.gustafson@gmail.com

Ledamöter

 

Ossian Nilsson  0703 711938

ossian.margareta@telia.com

 

Åsa Johansson  0708 101016

asa.ik.johansson@gmail.com

 

Johan Grevelius   0708 518500

johangrevelius@hotmail.com

 

Eva Malmström 0703 253231

ecm56@hotmail.com 

 

Marie Samuelson 0725 870215

mariesamuelson@icloud.com

 

Tommy Johansson  0790 771150

tommy.grangatan@gmail.com

 

Katarina Lidén 0704 967398

katarina.e.liden@gmail.com

 

Claes Asklöf 0702 164592

claes.asklof@gmail.com

Revisorer:

Thomas Ahlstrand

Magnus Ekesund (endast för klubben)

ersättare: Lena Stånggren Landberg (endast för klubben)

 

Valberedning:

Marie Walldén     0793 377404  sammankallande

Anna Strömberg  0706 006138

Göran Lund         0768 909811