Hyra golfbil och vagn

  

Klubben disponerar 3 golfbilar.

Kostnad för 18 hål 200 kr, 9 hål kostar 100 kr.

Krav för att köra golfbil är att du innehar körkort för personbil samt inte är drogpåverkad.
Personer med funktionshinder och läkarintyg har förtursrätt att hyra golfbil.

Golfbil får användas under tävling endast om aktuellt läkarintyg uppvisats och tävlingsledaren godkänt detta.

Boka golfbil i god tid genom kansliet på telefon 0493-68922. 

Klubben hyr även ut golfvagnar för 30 kr.