Tävlingar

Vid "kanonstart" skall banan vara tom från folk senast 1 timme före start, och ingen får gå ut förrän samtliga deltagare kommit tillbaka. Vid löpande start får ingen gå ut senare än 30 min före start, ej heller gå ut förrän 30 minuter efter att sista boll slagit ut. OBS! För att få tävla krävs Tävlingshandicap, dvs minst 4 registrerade handicapronder från föregående år alt. 4 från innevarande år.