Tävlingar

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. I enlighet med Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer öppnar SGF nu upp för klubb- och distriktstävlingar från 1 juli, med vissa restriktioner för att minska smittspridningen. Efter regeringens beslut om att tillåta inrikes resor från 13 juni, har reserestriktionen tagits bort från de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren som gäller från 1 juli. Mer information under "Tävlingsprogram 2020"