Spelformer

 

Foursome
I foursome spelar två spelare på samma boll och slår vartannat slag på denna samt spelar växelvis från utslagsplatserna. Har t ex A slagit ut från 1:a utslagsplatsen skall han sedan slå ut från alla udda. Hans medspelare B skall slå andra slaget på första hålet samt slå ut från andra utslagsplatsen och därefter slå från alla jämna.

Eventuella pliktslag som sidan ådrar sig påverkar inte spelordningen i foursome. I foursome erhåller sidan en gemensam hcp lika med spelarnas genomsnittliga hcp.

Greensome
Greensome är en modifierad form av foursome. Båda spelarna slår ut från varje utslagsplats och får därefter välja med vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog den valda bollen från utslagsplatsen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Eventuella pliktslag som sidan ådrar sig påverkar inte spelordningen i greensome. Sidans gemensamma hcp beräknas enligt följande: Summan av 60% av spelhcp från spelaren med det lägre spelhandicapet och 40% av spelhandicapen från spelaren med det högre spelhandicapet. Därefter sker avrundning i slagtävling till en decimal samt i poängbogey till närmaste heltal.

Fyrboll
Två spelare bildar sida. Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelarens resultat måste kunna identifieras på scorekortet. Spelarna får tillgodoräkna sig 90 % av sina spelhandicap. Därefter sker avrundning till närmaste heltal.

Flaggtävling
Flaggtävling är en slagtävling, i vilken varje deltagare tilldelas en (numrerad) flagga, som skall placeras där hans boll ligger, sedan han förbrukat så många slag, som motsvarar banans par plus erhållna handicapslag.

Skulle en spelare ha slag kvar, sedan han spelat det bestämda antalet hål, skall han fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker. Handicap: Full handicap.

Slagtävling
Här gäller det att håla ut, oavsett hur många slag det blir.
Detta är spelformen på KM. Spelas då utan hcp avdrag.

Slaggolf
Slaggolftävling är en typ av slagspelstävling. Räkningen i slaggolf sker i antal slag, där dock antalet slag per hål är begränsat. Alla tävlare får, oberoende av antalet erhållna slag, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index.

Har tävlaren ej hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och scoren noteras till par +5 slag. Om en tävlare på något hål underlåter att håla ut skall tävlarens score vara par +5 slag på hålet. Spelformerna slaggolf och poängbogey ger olika resultat vid beräkning av nytt handicap.

Scramble
Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga tävlare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 cm och spelar sina slag.

Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man i bunker återskapas läget. Så länge någon i laget kan förbättra resultatet är hålet ej avslutat (Detta innebär att hålad kortputt eller hålat dubbelslag inte behöver innebära att hålet är avslutat). Tillämpas handicap bör spelhandicap vara 25 % av sammanlagt spelhandicap vid två spelare, 15 % vid tre spelare och 10 % vid fyra spelare. Därefter sker avrundning till en decimal.