Tävlingsbestämmelser

 

KOMPLETTERANDE LOKALA REGLER VID TÄVLINGAR PÅ KLUBBEN

Klubbens Lokala Regler som gäller för allt spel på klubben finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande kompletterande Lokala Regler vid klubbens tävlingar såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 

VILLKOR VID TÄVLINGAR PÅ KLUBBEN

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 1. Registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Exakt Tävlingshandicap om inget annat anges.

 

 1. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 13.00 tre dagar före tävlingen om inget annat anges. Anmälan görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning.

 

 1. Avanmälan från tävling

Avanmälan efter lottning, utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från tävling, utan giltig anledning, se Spel- och tävlingshandboken 8.3.5

 

 

 1. Tävlingsavgift

Endast kontanter eller kort godkännes som betalningsmedel. Ej någon form av greenfee- eller rabattcheckar.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller ”flytande klassindelning” om inget annat anges. Flytande klassindelning innebär att startfältet vid lottning delas i två lika stora klasser. Vid färre än sex startande eller fyra lag i en klass kan den slås samman med en annan klass alternativt ställas in enligt tävlingsledningens val.

 

 1. Tee i klubbtävlingar

Om inte annat bestäms i villkor för en tävling skall alla damer spela från Tee 49 och alla herrar från Tee 58. För damer respektive herrar födda 1949 eller tidigare gäller dock om ej annat bestäms att damer tillåts spela från Tee 37 och herrar från Tee 49.

 

 1. Hcp-gräns

Högsta exakta hcp som får tillgodoräknas på klubbtävling är 36,0 om inget annat anges. Spelare med högre hcp får deltaga men får spela på hcp 36,0.

 

 1. Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 9 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

 1. Scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelare och markör har signerat och lämnat scorekortet till tävlingsfunktionär.

 

 1. Prisutdelning

Prisutdelning sker omedelbart efter att tävlingen är färdigspelad och samtliga scorer är inmatade i GIT. Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.