Tävlingsbestämmelser

VILLKOR FÖR TÄVLING

 

 • Anmälan till tävling 

Anmälan till tävling kan göras tidigast 1 månad och senast klockan 13.00 tre dagar före tävlingen, om inget annat anges. Anmälan sker via golf.se, i golfterminalen eller till kansliet.

 • Avanmälan från tävling 

Avanmälan efter lottning eller uteblivande från start utan giltig anledning, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uppkommer akut förhinder att delta i tävling man är anmäld i, skall detta snarast meddelas tävlingsledare via telefon.

 • Tävlingsavgift 

Endast kort eller kontanter godkänns som betalningsmedel vid tävling. EJ någon form av greenfee- eller rabattcheckar.

 • Deltagande i tävling 

För att få delta, samt få pris i tävlingar måste spelaren ha EGA Exakt Tävlingshandicap*, om inget annat anges. (*minst 4 registrerade rundor, förra eller innevarande år)

 • Golfbil 

Spelare, som av medicinska skäl behöver använda persontransporthjälpmedel vid tävling, skall ha läkarintyg från innevarande år.

 • Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller ”flytande klassindelning”, om inget annat anges. Flytande klassindelning innebär att startfältet delas i 2 lika stora klasser vid lottningen. Vid färre än 4 startande eller fyra lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 • Tee i handicaptävlingar 

Se anvisningar på varje tävling. Om inte annat bestämts i villkor för en tävling ska alla damer spela från Tee 49 och alla herrar spela från Tee 58. Knattar under 13 år spelar flickor från Tee 37 och pojkar från Tee 49.

 

 • Hcp gräns 

Högsta exakta hcp som får tillgodoräknas är 36,0 om inte annat anges. I de tävlingar där spelare med högre hcp får delta, får de spela på hcp 36,0 under tävlingen.

 • Särskiljning i slagspel

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används handicapmetoden. Därefter används den matematiska metoden.

I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" med start på hål 1. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar. 

 • Scorekortsinlämning 

Scorekortet är inlämnat när spelare och markör har signerat och lämnat kortet till funktionär.

 • Prisutdelning 

Prisutdelning sker omedelbart efter att tävlingen är färdigspelad och scorerna inmatade i GIT. Priser som inte avhämtas personligen av spelaren tillfaller nästa pristagare.

 

Tävlingarna spelas enligt Regler för Golfspel, SGF:s Generella Lokala Regler, LGK:s Lokala Regler, SGF:s Spel- och Tävlingshandbok samt EGA:s Handicapregler.