Tävlingskommitté

Tävlings- och regelkommittén 2019 

 

   Pär Strångert
   Gertie Gambe
   Michael Fasth
   Klas Nordén
   Kenth Larsson
   Pierre Svensson
   Annette Strömberg Gustavsson
   

 Är du intresserad av att var med i vår kommitté?

Hör av dig till kansliet eller någon av deltagarna i kommittén.