Tävlingskommitté

Tävlings- och regelkommittén 2022 

 

   Pär Strångert
   Gertie Gambe
   Marie Waldén
   Klas Nordén
   Kenth Larsson
   Annette Strömberg Gustavsson
   Patrik Svensson
   

 Är du intresserad av att var med i vår kommitté?

Hör av dig till kansliet eller någon av deltagarna i kommittén.