Tävlingskommitté

Tävlings- och regelkommittén 2023 

 

   Patrik Svensson, sammankallande, 072-3234441
   Gertie Gambe
   Marie Waldén
   Klas Nordén
   Pär Strångert
   Annette Strömberg Gustavsson
   Anders Karlsson
   Sara Stenbeck

 Är du intresserad av att var med i vår kommitté?

Hör av dig till kansliet eller någon av deltagarna i kommittén.