Banan är öppen - kom ihåg laga dina nedslagsmärken!