Players 1st – medlemsundersökning

Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet. Ca 370 svenska golfklubbar deltar.

Undersökningen ger ett väldigt bra underlag för att se vilka delar som medlemmarna anser är viktiga, för att utveckla klubben och verksamheten samt stanna kvar som medlem.

Medlemsundersökningen kommer att gå ut via mail två gånger per säsong till hälften av medlemmarna varje gång, slumpmässigt utvalda.

 I medlemsundersökningen ställs frågor kring bland annat bana, klubbhus, tränare, klubbledning med mera. 

Bedömingsskalan går från 1 till 10. Svara man 0-6 räknas svaret negativt, svarar du 7-8 räknas ditt svar som neutralt och 9-10 är positivt.

Svensk Golf

Läs om Loftahammar i nr 4 2016 av Svensk Golf

och även på webben artikel av Michael Åhman:

Loftahammar-klubben mitt i byn

Vår bevattning

Flera reportage gjordes i början av augusti bl a i Radio Kalmar och i "Golfbranschen" om hur vi bevattnar vår bana.

Många andra golfklubbar hade problem med torkan.

Här från Golfbranschen:

Banan räddas från torka