Styrelse

Svante Gustafson
Ordförande
Tommy Johansson
Vice ordförande
Åsa Johansson
Ledamot
Katarina Lidén
Ledamot
Ossian Nilsson
Ledamot
Johan Grevelius
Ledamot
Mikael Törnborg
Suppleant
Susanne Thunholm
Suppleant
Claes Asklöf
Suppleant

Revisorer

Thomas Ahlstrand
Magnus Ekesund

Endast för klubben

Lena Stånggren Landberg

Ersättare: Endast för klubben

Valberedning

Marie Walldén

Sammankallande

Anna Strömberg
Göran Lund