Tävlings- och regelkommittén 2024 

 

 Patrik Svensson, sammankallande, 072-3234441

Mikael Törnborg

 Klas Nordén

 Pär Strångert

 Annette Strömberg Gustavsson

 Anders Karlsson

 Sara Stenbeck