Lokala regler 2024 Loftahammars GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler anslås även på klubbens hemsida.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)

 • Out of bounds definieras av vita pinnar och stängselstolparna med vit topp
 • Vid spel av hål 1 och hål 9 är allt utanför gränsen mellan de båda hålen som definieras av de vita pinnarna out of bounds.

Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 1 och hål 9. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 

2. Pliktområden (Regel 17)

 • Det röda pliktområden a) på vänster sida på hål 3, b) på höger sida på hål 4, c) på höger sida på hål 5, och d) på höger sida på hål 6, som bara är definierade på en sida är oändliga.

 

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Lättnad från elektriskt gränsstaket

 • Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från ett elektriskt gränsstaket får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkten använda punkten som är tvåklubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

 

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 • Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Myrstackar på banan är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 • Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 • Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 • Alla avståndsmarkeringar på banan inklusive sjömärken ska behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

c) Integrerade föremål

 • Alla stengärdsgårdar är en integrerad del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.
REGEL & HANDICAPKOMMITTÉN

2024-03-12                                                                                                                   

·       Lokala Regler Loftahammars GK 2024

·       Intyg Lokala Regler 2024