Klubbens historia

Under flera år hade det förts diskussioner om en golfbana i Loftahammar. I början av 2001 träffades ett antal entusiaster under ledning av Leif Nilsson för att utarbeta en handlingsplan.

Under 80-talet hade idéer funnits om en bana vid Bjursund samt under senare år har även områden i anslutning till Frisksjön varit aktuella.

En avgörande faktor för att arbetet skulle kunna gå vidare var att den blivande klubben hittade lämplig mark. Efter ett idogt arbete med att identifiera lämplig mark hittades ett område som ägdes av kommunen och hade utmärkta förutsättningar för att bli en fantastisk golfbaneanläggning. Marken ligger alldeles i anslutning till Loftahammars samhälle, varför såväl kyrkan som banan ligger mitt i byn. Tack vare ett gott samarbete mellan entusiasterna, kommunen och dåvarande arrendatorn kunde arbetet komma igång med att undersöka intresset från de boende i närområdet.

I juni 2001 bildades en interimsstyrelse. Under sommaren gick interimsstyrelsen ut med en intresseanmälan samt arrangerade ett informationsmöte i bygdegården. Gensvaret var starkt och cirka 500 intresseanmälningar inkom under sommaren och hösten.

I september 2001 bildades Loftahammars Golfklubb, då interimsstyrelsen ersattes av en permanent styrelse. I december erhöll klubben medlemskap i Svenska Golfförbundet som klubb 451 i Sverige.

Under sommaren och hösten 2001 utarbetade banarkitekt Peter Fjällman den första skissen på banan. Layouten har sedan omarbetats ett antal gånger för att tillfredställa myndighetskrav, miljökrav men framförallt de höga krav på en säker och spännande bana som banarkitekten och medlemmarna i klubben har.

Våren 2002 ägnades till stor del åt att skapa alla de handlingar och dokument som behövdes för att kunna erhålla ett definitivt bygglov. I juni 2002 erhölls bygglov för golfbanan.

För att stimulera intresset för golf och ge medlemmarna möjlighet att träna färdigställdes driving rangen under våren 2002 och dåvarande kommunalrådet Anita Bohman invigde driving rangen den 15 maj.

Tack vare hårt arbete kunde byggnationen av banan starta redan under augusti 2002, d v s åtta månader efter inträdet i Svenska Golfförbundet, vilket var väsentligt för att kunna säkerhetsställa att banan skulle kunna invigas sommaren 2004.

Invigning puttinggreen

Under sommaren 2002 beslöt styrelsen att inleda förhandlingar med kommunen om att få förvärva marken som banan skulle anläggas på. Styrelsen var av den åsikten att det långsiktigt var bättre att klubben ägde marken. Kommunen godkände förvärvet under hösten 2002 och klubben förvärvade formellt marken i april 2003.

Under sommaren 2003 invigde nuvarande kommunalrådet Harald Hjalmarsson puttinggreenen. Både sommaren 2002 samt 2003 kunde klubben genomföra ett stort antal kurser för såväl juniorer, seniorer som nybörjare samt mer erfarna golfare.

Banan skapas

Sommaren 2003 var en intensiv golfsommar. Byggledaren Lars Matsson såg till att banan kunde färdigställas och i stort sett samtliga gräsytor kunde sås. Det var en kamp mot klockan, men när vintern kom kändes det dock som ljuset lyste över Loftahammars Golfklubb och spänningen var stor hur banan skulle se ut våren 2004.

Invigning av banan 2004 19 juni

Våren 2004 kom och den planerade invigningen den 19 juni kunde genomföras med en bana i fullgott skick. Klubbens ordförande Sven Grevelius samt Kommunalrådet Harald Hjalmarsson kunde stolt konstatera att Loftahammar med sina knappt 1000 invånare hade lyckats skapa en spännande och utmanande golfbana som kommer att ge bofasta likväl som sommargäster mycket glädje. Loftahammars Golfklubbs ledord Vänlighet och Kvalité fylldes denna invigningsdag fullt ut med sitt innehåll.

En golfbana i Loftahammar var inte, och är inte, bara ett projekt för golfare utan ett projekt för hela Loftahammar!

Invigning av nya klubbhuset 2014 19 juni

Torsdagen den 19 juni kl 18.00 invigde ordförande Svante Gustafson Loftahammars Golfklubbs nya klubbhus/föreningshus! Den 19 juni 2004 invigdes golfbanan så det var dagen till ära även 10-års jubileum! Trots ett osäkert väder med lätt regn så kom ett par hundra glada och positiva personer på invigningen.

Loftahammars Golfklubb vill rikta ett stort TACK till alla er som gjort det möjligt att bygga ett eget klubbhus/föreningshus genom ideellt arbete, skänkta bidrag eller stödköp av aktiepaket!

Tack Arvsfonden som bidragit med hela 3 mkr och Sparbankstiftelsen Tjustbygden som bidragit med 100 tkr.

Stort tack till Aleglo Bygg AB som byggt klubbhuset och till Ossian och Bengt som lagt ner väldigt mycket tid under projekteringen och byggtiden.