Hjärtstartare

Till vänster innanför entrén på klubbhuset hänger vår hjärtstartare.

Personalen har fått träna på HLR och att använda hjärtstartaren.

Vi har också haft en informationskväll när flera av medlemmarna samlades för att ta del i kunskapen hur hjärtstartaren fungerar och hur man genom för HLR.

 

Ca 15.000 personer i Sverige drabbas varje år av hjärtstopp
Man är då beroende av snabb hjälp för att överleva
Varje minut minskar chansen att överleva med 10% (10min)
Hjärnan skadas efter 4-5 minuter
HLR och defibrillering (hjärtstartare) är helt avgörande för överlevnad