Vision och mål

Styrelsen för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB har tillsammans med personalen arbetat fram ett förslag till långsiktig vision och mål för ekonomin, medlemmar, informationsverksamheten och banan. Visionen är långsiktig men målen ska vara uppfyllda vid utgången av 2025.

Vision för Loftahammars Golfklubb 2025

* Loftahammars Golfklubb är en av Sveriges mest attraktiva golfanläggningar i skärgårdsmiljö

* Loftahammars Golfklubb ska ha en sund och stabil ekonomi

* Loftahammars Golfklubb är ett attraktivt val för både nybörjare och etablerade spelare.

* Loftahammars Golfklubb är i samarbete med andra aktörer tongivande för bygdens utveckling.

* Klubben präglas av omtanke, vänlighet, trivsel, kvalitet och professionalism.

* Loftahammars Golfklubb ska med sin unika miljö öka livskvalitén och präglas av en vi-anda där engagemang, medvetenhet och samverkan är nycklord.

* Loftahammars Golfklubb berikar liv!