Bli samarbetspartner

Priser sponsring och samarbetsavtal

 

Hålsponsor, endast 3-årsavtal:

 

 

Skylt på hålsponsortavla, 1 p till sponsorgolfen

5 GF/år, 12500:-/år 

37500:- 

 

 

 

Gavel på maskinhall

3 GF

12500:-

Padelbana sponsorskylt

3 GF

10500:-

Padeltider 1h/vecka

2 GF

7500:-

VIP kort (pris per st, 6% moms tillkommer)

1 GF

6900:-

Hemsida sponsorlimpa

1 GF

5000:-

Sponsortavla  (86,5 x 25)

1 GF

5000:-

Hålsponsor minigolfbana

1 GF

3500:-

Företagsflagga på flaggstång

1 GF

3000:-

Reklam golfbil

1 GF

3000:-

Extra GFbiljetter för sponsor (pris pr st + 6% moms)

 

340:-/480:-

 

Moms 25% tillkommer på ovanstående priser om inget annat anges.

Kostnader för reklammaterial bekostas av sponsorn.

 

 

Kontakt sponsorkommitté

 

Patrik Svensson

072 3234441 

Ossian Nilsson

 

Sara Stenbeck