Spelformer

 

Foursome

I foursome spelar två partners tillsammans som en sida genom att växelvis spela en enda boll. Reglerna för denna spelform är i huvudsak samma som i individuellt spel, förutom kravet på att partners slår ut på vartannat hål och spelar ut hålet genom att slå växelvis.

SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på följande sätt:

 • Vardera spelare multiplicerar sin spelhandicap med 0,5
 • Resultaten från punkt 1, inklusive eventuell decimal, adderas
 • Summan avrundas till närmaste heltal

 

Greensome

I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och sidan väljer därefter med vilken av de båda bollarna de vill fortsätta med. Spelaren som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag och sedan slår spelarna vartannat slag på samma sätt som i foursome. 

SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på följande sätt:

 • Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,6
 • Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,4
 • Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas
 • Summan avrundas till närmaste heltal

Eventuella pliktslag som sidan ådrar sig påverkar inte spelordningen i greensome. Om sidan ådrar sig pliktslag på en boll innan man har valt vilken boll man ska fortsätta med, är plikten kopplad endast till den bollen.

I greensome kan man, från tee, endast spela provisorisk boll för en av de ursprungliga bollarna. Om en boll eller båda bollarna kan vara förlorad/ förlorade utanför ett pliktområde eller out of bounds får sidan välja att spela en provisorisk boll. En av spelarna väljer då att spela den provisoriska bollen från den tee partnern slog den ursprungliga bollen. 

 

Fyrboll

I fyrboll spelar två partners som en sida där var och en spelar varsin boll. Sidans score på hålet är den lägsta av partnernas scorer på det hålet.

SGF rekommenderar att parets spelhandicap beräknas på följande sätt:

 • Vardera spelaren multiplicerar sin spelhandicap med 0,9
 • Avrunda resultaten till närmaste heltal

 

Flaggtävling

Flaggtävling är en slagtävling, i vilken varje deltagare tilldelas en (numrerad) flagga, som skall placeras där hans boll ligger, sedan han förbrukat så många slag, som motsvarar banans par plus erhållna handicapslag.

Skulle en spelare ha slag kvar, sedan han spelat det bestämda antalet hål, skall han fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.

Handicap: full handicap

 

Scramble

Varje lag består av två, tre eller fyra spelare. Samtliga spelare slår varsin boll från tee. Därefter väljer laget från vilket läge (d v s från vilken boll) de vill fortsätta spela och markerar den. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett visst bestämt avstånd, till exempel ett scorekort eller en klubblängd, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag.

Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man återskapar läget i bunker t ex genom att kratta. Ett hål är avslutat först när alla spelare i laget haft möjlighet att håla ut och därmed förbättra lagets resultat. Lagmedlemmar får ge varandra råd.

Vid spel med handicap rekommenderar SGF följande beräkningar av lagets spelhandicap:

Tvåmannalag:

 • Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5
 • Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2
 • Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas
 • Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap

 

Slagtävling

I en slagtävling måste spelaren få ett resultat (håla ut) på alla hål av den fastställda ronden eller ronderna, och för varje rond lämna in ett scorekort på vilket scoren för varje enskilt hål finns noterad. I en handicaptävling segrar den spelare eller sida som har lägst nettoscore efter att alla ronder avslutats. I en scratchtävling segrar den spelare eller sida som har lägst bruttoscore efter att alla ronder avslutats.

 

 

Slaggolf

Maxantal slag är en form av slagspel där en spelares eller sidas score på ett hål av tävlingsledningen getts ett tak för ett maxantal slag, till exempel två gånger par, ett fastställt antal slag eller nettodubbelbogey.

I Sverige har spelformen slaggolf använts i många år. Resultatet i slaggolf erhålls genom att spelaren räknar antal slag, där antalet slag per hål är maximerat. Alla spelare får, oberoende av spelhandicap, spela maximalt fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Har spelaren inte hålat ut efter hålets par + 4 slag bör bollen plockas upp och scoren noteras till par + 5 slag. Markören är endast skyldig att, på scorekortet, ange antalet bruttoslag på de hål där spelarens score är par + 4 slag eller lägre.