Årsmöte och Årsstämma 2024!

Publicerat: 2024-05-18 14:06

Söndagen den 12/5 genomfördes det årliga årsmötet för Loftahammars Golfklubb och årsstämman för Loftahammars Golf AB. 

Söndagen den 12/5 genomfördes det årliga årsmötet för Loftahammars Golfklubb och årsstämman för Loftahammars Golf AB. 
Ordförande Svante Gustafson hälsade de engagerade medlemmarna och aktieägarna som deltog på mötet välkomna!

Stämman fastställde resultat och balansräkning samt gav ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören. Hela styrelsen fick förnyat förtroende.

Eva Malmström och Marie Samuelsson avgick från styrelsen och tackades av, samtidigt som Susanne Thunholm och Mikael Törnborg välkomnades in i styrelsen. 

Sara Stenbeck välkomnades som ny klubbchef, medan Joakim Jansson tackades för sitt gedigna arbete som klubbchef!

Protokollen finns att läsa här Protokoll.