Examensarbeten

Publicerat: 2024-06-28 - 13:33

Under våren har två examensarbete gjorts där Loftahammars Golfklubb varit delaktig! Det ena berör golfens jämställdhetsarbete och har titeln: ”Vägen mot en jämställd svensk golf” - En dröm eller verklighet?  av två studenter från Malmö Universitet. Det andra har titeln ”Svenska golfbanors potential till att arbeta mer ekologiskt hållbart genom regenerativ design”.   Av två studenter från SLU i Uppsala!  Båda arbetena finns att läsa på nedan länkar!